2017-07-20
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert-Dostawa pomocy dydaktycznych
Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 20 lipca 2017r. godz. 9:15
 
Zadanie: Dostawa pomocy dydaktycznych.
 
Komisja w składzie:
Maria Kania- Przewodniczący Komisji
Halina Święch- Sekretarz
Elżbieta Gądek- Członek
 
Na realizację tej części zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę: 340 082,50 zł
 
Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:
 
Nr oferty
 
Nazwa Wykonawcy
Cena
Okres rękojmi
w miesiącach
 
1.
TESORA Marzena Paczyńska
ul. Cieszyńska 376/201
43-300 Bielsko-Biała
308 946,60
24
2.
EDUCARIUM sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz
284 710,89
36
3.
KLADREW Urszula Muża-Klamann
ul. 3-go maja 17/6
83-300 Kartuzy
260 764,11
36
 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności są obligatoryjne, ustalone w SIWZ i ogłoszeniu. 

UG Szczurowa