2017-07-11
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert- Dostawa pomocy dydaktycznych
Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 11 lipca 2017r. godz. 9.15
 
Zadanie: Dostawa pomocy dydaktycznych
 
Komisja w składzie:
  • Teresa Sznajder- Przewodniczący Komisj
  • Halina Święch- Sekretarz
  • Bogumiła Dziąćko- Członek
Na realizację tej części zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę: 340 082,50 zł
 
Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:
 
Nr oferty
 
Nazwa Wykonawcy
Cena
Okres rękojmi
w miesiącach
 
1.
TESORA Marzena Paczyńska
ul. Cieszyńska 376/201
43-300Bielsko-Biała
327 241,51
24
2.
EDUCARIUM zp. Z o.o.
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz
286 609,45
36

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu. 

UG Szczurowa