2017-07-06
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofer - Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 06 lipca   2017r. godz. 9.15

Zadanie: .  Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

 1. Niedzieliska –Podmłynia ,
 2. Górka za dworem ,
 3. Rudy Rysie – Rysie I ,
 4. Rudy Rysie – Rudy –Błonie.

Komisja w składzie:

 • Teresa Sznajder   – Przewodniczący   Komisji
 • Halina  Święch     -  Sekretarz
 • Maria Kania         -   Członek

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:

 1. Niedzieliska –Podmłynia – 40 845,00
 2. Górka za dworem  - 50 215,00
 3. Rudy Rysie – Rysie I – 16 109,00
 4. Rudy Rysie – Rudy –Błonie – 143 475,00

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Droga Górka za dworem

Droga Niedzieliska - Podmłynia

Droga Rudy Rysie –Rysie I

Droga Rudy Rysie- Rudy-Błonie

Razem:

OKRES

gwarancji

 

1.

Przedsiębiorstwo   Drogowo- Mostowe  Spółka Akcyjna 39-200 Dębica  ul. Drogowców 1

 

55 849,77

 

61 804,22

 

31 092,85

 

154 985,93

 

303 732,77

 

60 m-cy

 

2.

ZESPÓŁ USŁUGOWY  Krzysztof  Krupa

32-822 Strzelce Wielkie 44

 

45  845,67

 

55 215,19

 

20 159,70

 

148 875,33

 

270 095,89

60 m-cy

UG Szczurowa