2005-02-21
Zamówienia publiczne / Przetarg na sprzedaż 32 sztuk drzew

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Szczurowa
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż  32 sztuk drzew
rosnących na działce Nr 1251/1 w  Uściu Solnym
i  1014/9 w Szczurowej

  1. Warunki przetargu ustalone są regulaminem do wglądu w pok. Nr 41  Urzędu Gminy.
  2. Licytacja odbędzie się w dniu 04 marca 2005 o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Szczurowej pok. Nr 11.
  3. Cena wywoławcza netto wynosi  1.600,00 zł.
  4. Z oferentem który zaoferuje najkorzystniejszą cenę oraz zaakceptuje warunki sprzedaży zostanie spisana umowa kupna sprzedaży.
  5. Jeżeli Oferent nie wykona całego zakresu prac w terminie do 30 marca 2005r. traci prawo do nabycia drzewa nie wyciętego, nie ma też możliwości zwrotu środków finansowych.
  6. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej pok. Nr 41 bądĽ telefonicznie Nr tel. 671 47 63 wew. 36 w godzinach pracy Urzędu.
21 luty 2005r. UG Szczurowa