2004-12-01
Zamówienia publiczne / Budowa Hali Sportowej w Szczurowej - zawiadomienie o wyborze oferty

UGI 2220//HS/2004

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Szczurowa,2004-11-29

Urząd Gminy w Szczurowej informuje,
że w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa Hali Sportowej w Szczurowej
została wybrana oferta:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
„ŁAD-BUD”
ul. Dąbrowskiego 46,
33-100 Tarnów
Cena ofertowa : 2 535 441,26 zł

1 grudnia 2004r. UG Szczurowa