2004-11-25
Zamówienia publiczne / WYNIK PRZETARGU: Roboty instalacyjne i wykończeniowe posterunku policji w Szczurowe

UGI 2220//Sz/2004

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na :

Roboty instalacyjne i wykończeniowe posterunku policji w Szczurowej” została wybrana oferta:

Zakład Handlowo-Usługowy
MARPOL – Maria Kargol
Mokrzyska ul. Parafialna 123
Cena ofertowa : 196 979,05zł

Szczurowa,2004-11-24