2003-02-21
Zamówienia publiczne / WYKONANIE TERMO MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH WIELKICH
URZĄD GMINY W SZCZUROWEJ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE TERMO MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH WIELKICH


  • TERMIN REALIZACJI DO DNIA 30.06.2003


  • ZAKRES PRAC DO WYKONANIA - zgodnie z tabelą elementów ( przedmiar robót w załączeniu)


  • POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW PREFERENCJI KRAJOWYCH.


  • INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.


  • OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKÓW Z OFERENTAMI JEST : P. REGINA WILASZEK TEL. 671 4763 W GODZINACH URZĘDOWANIA.


  • FERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO DNIA 2003-01-08 DO GODZ.9.00


  • OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W POK.NR.24 W DNIU 2003-01-08 GODZ.9.30


  • SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA NABYĆW U.G POK.NR. 31.


  • KRYTERIA OCENY WYBORU OFERTY: CENA 100 %