2004-10-14
Zamówienia publiczne / ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANEJ NA DZIEŁCE nr 784 w SZCZUROWEJ /była baza ZRB/

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r., Nr46, poz. 543 z póĽn. zm./

WÓJT GMINY  W  SZCZUROWEJ
OGŁASZA
PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
USYTUOWANEJ  NA DZIEŁCE  nr 784 w SZCZUROWEJ
/była baza ZRB/

  1. Dla przedmiotowej nieruchomości  założona  jest księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzesku nr 52071.
  2. Powierzchnia użytkowa budynku  357,40 m2,  powierzchnia działki  9800 m2.
  3. Opis nieruchomości:  działka o pow. 0.98 ha zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym wolnostojącym, nie podpiwniczonym z utwardzonym placem manewrowym. Obiekt usytuowany w Szczurowej,  przy drodze wojewódzkiej. 
  4. W planie zagospodarowania -  do 31.12.2003 teren usług budowlanych z możliwością modernizacji. Na dzień opublikowania  ogłoszenia gmina nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania. 
  5. Cena wywoławcza: 68.900,00 /sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100/.
  6. Nieruchomość nie jest obciążona.
  7. Przetarg odbędzie się  w Urzędzie Gminy  w Szczurowej 22 listopada 2004 o godz. 900 w sali Nr11/sala narad/.
  8. Wadium  w kwocie 3.500,00 /trzy tysiące pięćset złotych 00/100/ należy wpłacić w gotówce w kasie UG lub na konto w terminie do 19 listopada  2004 roku (liczona będzie faktyczna data wpływu) Nr konta dla wpłaty wadium: 09859100070100000004590007
  9. Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy będzie utrata wadium.
  10. Adres kontaktowy: Urząd  Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa  tel. (14) 671 47 63
14 paĽdziernika 2004r. Urząd Gminy Szczurowa