2004-09-10
Zamówienia publiczne / PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI DWÓR ZABORÓW

OGŁOSZENIE
na podstawie art. 38 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 nr 46 poz. 543 z póĽn. zm./
WÓJT GMINY W SZCZUROWEJ
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:
DWÓR  ZABORÓW

 1. Dla przedmiotowej nieruchomości  założona  jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Brzesku Nr  64 621
 2. Powierzchnia użytkowa budynku  751,00 m2,  powierzchnia działki  1,05 ha
 3. Opis nieruchomości:  działka Nr 1555/13 o pow. 1,05 ha zabudowana budynkiem  murowanym  wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt usytuowany  w sąsiedztwie drogi  powiatowej. Wpisany do  rejestru zabytków  województwa tarnowskiego  Nr  A – 143. 
 4. W planie zagospodarowania   -  do 31.12.2003 teren usług kultury.
  Na dzień wywieszenia ogłoszenia gmina nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania. 
 5. Cena wywoławcza: 100.000,00 / sto tysięcy  zł 00/100/
 6. Przetarg odbędzie się  w Urzędzie Gminy  w Szczurowej 04 paĽdziernika 2004 o godz. 900 w sali Nr  11/sala narad/
 7. Wadium  w kwocie 6.000.00  /sześć tysięcy złotych/ należy wpłacić w gotówce w kasie UG lub na konto w terminie do 30 września 2004 roku (liczona będzie faktyczna data wpływu)
 8. Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy będzie utrata wadium.
 9. Na działce ustanowiona jest służebność przejazdu.
 10. Adres kontaktowy: Urząd  Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa  tel. (14) 671 47 63 
10 września 2004r. UG Szczurowa