2011-05-25
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA

Dot.  postępowanie pn.  Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Niedzieliska, przysiółek Podszumin

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Szczurowej uprzejmie informuje, iż

1. W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta firmy:

Firma Handlowo-Usługowa MARPOL
Ul. Rynek Szczepanowski 3C
32-820 Szczepanów

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, spełniając pozostałe warunki postępowania.

Z wykonawcą zostanie spisana umowa w dniu: 2011-06-07

W sprawie podpisania umowy proszę skontaktować się z  P. Władysławem Mądrzyk.

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy bez podania usprawiedliwienia swojego zachowania,   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie Wykonawcy  jako  uchylanie się od zawarcia umowy.

2.Z postępowania  nie wykluczono żadnego  wykonawcy.

3. W postępowaniu  odrzucono  oferty:
- Firma Usługowa BOD-COMPLEX
Zbigniew  Maślanka
33-150 Wola Rzędzińska 238 A

Błędy w kosztorysie ofertowym, których zamawiający nie zakwalifikował do małoistotnych, gdyż np.  w przypadku braku pozycji, zamawiający nie może sam dokonać jej wyceny:

1. Pozycja nr 3 dodana poza obowiązującym przedmiarem.
2. W pozycji nr 4 jest 5 r-g, a winno być 20 r-g
3. Brak pozycji nr 11 z obowiązującego przedmiaru.
4. W pozycji nr 15 jest 1872,0 m3 a winno być 4356,62 m
3
5. W pozycji nr 16 jest 468,0 m3 a winno być 1089,15 m
3
6. W pozycji nr 17 jest 468,0 m3 a winno być 1089,15 m
3
7. Pozycja nr 18 dodana poza obowiązującym przedmiarem.
8. Pozycja nr 19 dodana poza obowiązującym przedmiarem.
9. W pozycji nr 20 jest 670,13 m2 a winno być 570,13 m
2
10. W pozycji nr 21 jest 144,34 m2 a winno być 244,34 m
2
11. Brak pozycji nr 28 z przedmiaru.
12. W pozycji nr 37 jest 2 próby, a winno być 8 prób.
13. W pozycji nr 42 jest 1872,0 m3 a winno być 4089,47 m
3
14. W pozycji nr 43 jest 468,0 m3 a winno być 1022,37 m
3
15. W pozycji nr 44 jest 144,0 m3 a winno być 110,79 m
3
16. W pozycji nr 46 jest 34,50 m3 a winno być 51,20 m
3
17. W pozycji nr 47 jest 8,6 m3 a winno być 12,8 m
3
18. W pozycji nr 48 jest 34,0 m2 a winno być 48,0 m
2
19. Brak pozycji nr 51,52 z obowiązującego przedmiaru.
20. W pozycji nr 50 jest 34,50 m3 a winno być 51,20 m
3
21. W pozycji nr 51 jest 8,6 m3 a winno być 12,8 m
3
22. Brak pozycji nr 59,60,61,62 z obowiązującego przedmiaru.

Rozbieżna wycena geodezji powykonawczej w kosztorysie i formularzu ofertowym

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 prawa zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

- Zakład Wykonywania Instalacji Cieplnych i Wod-Kan
Wojciech Czopek
Ul. Rodziny Poganów 104
32-080 Zabierzów

Błędy w kosztorysie ofertowym, których zamawiający nie zakwalifikował do małoistotnych, gdyż np.  w przypadku braku pozycji, zamawiający nie może sam dokonać jej wyceny:

1.      W pozycji nr 44 jest 1023,37 m3 a winno być 1022,37 m3
2.      W pozycji nr 46 nie wyceniono inwentaryzacji geodezyjnej
3.      Nie wyceniono pozycji nr 71,72 obowiązującego przedmiaru.

Uzasadnienie: Wykonawca nie wycenił robót dodanych modyfikacją

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 prawa zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

4. Streszczenie oceny  i porównanie złożonych ofert w postępowaniu:

Nr oferty

 Nazwa Wykonawcy

cena

Liczba uzyskanych punktów

1

Usługi Sprzętowe i Budowlane ALKOP  Aleksander Lachor
Kłodne 141, 34-654 Męcina

228.449,60

64

2

PHU INKO 2001 K. Łukasik, K. Kaczor, J.Majewski,
Ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz

278.483,14

53

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INŻBUD so. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 28a, 23-300 Janów Lubelski

153.619,62

96

4

Firma Handlowo-Usługowa MARPOL
Ul. Rynek Szczepanowski 3C
32-820 Szczepanów

146.884,63

100

6

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe NEW-BUD
Ul. Szparagowa 10,30-739 Kraków

226.095,44

65

7

Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa WOL-GAZ, 33-150 Wola Rzędzińska 233b

166,110,97

88

8

Firma Budowlana MRUGAŁA Mrugała Piotr
Zaskale oś. Za torem 3, 34-424 Szaflary

381.173,31

39

9

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe SZTUK-BUD Stanisław Sztuk
Ul. A. Dygasińskiego 16A,
28-100 Busko-Zdrój

264.658,34

55

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  SĘKOWSI Sp. z o.o.
Ul. Zgody 89, 33-100 Tarnów

178.395,12

 

82

U.G. Szczurowa, 25.05.2011r.