2011-04-22
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie wyników postępowania - remont/odbudowa dróg

W/G ROZDZIELNIKA   

Nz. ZP/2710/4/2011                                                          Szczurowa, dn 21.04.2011r.

Dot. Ogłoszenie wyników postępowania na zadnie pn.” Remont/odbudowa dróg uszkodzonych w czasie powodzi maj/czerwiec 2010r”

Urząd Gminy uprzejmie informuje ,że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta   nr 3 – FIRMA   POLDIM  SPÓŁKA  AKCYJN 33-100 TARNÓW UL. KOCHANOWSKIEGO 37A

Wykonawca zaoferował  najniższą  cenę.
Z  postępowania nie wykluczono  żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty .
Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

 Lp.

Nr

Oferty

Nazwa oferenta

Cena

Liczba pkt w kryterium
Cena

  1

     1

„DROGBUD” PODKARPACKI HOLDING BUDOWY DRÓG SPÓŁKA Z O.O

38-100 STRZYŻÓW  UL.1 MAJA 42

4 536 120,19ZŁ

72,20

2

2

PRZEDSIĘBIORSTWO   ROBÓT INŻYNIERYJNO  DROGOWYCH

32-200 MIECHÓW  SPÓŁKA  Z O.O UL.RACŁAWICKA 41 B

3 776 932,98ZŁ

86,71

3.

3

POLDIM  SPÓŁKA  AKCYJNA    33-100

 TARNÓW  UL.KOCHANOWSKIEGO 37 A

3 275 080,80 ZŁ

100,00

4.

4

PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „SZAR- BUD” S.C

SZARBIA ZWIERZYNIECKA 107

3 516 991,86ZŁ

93,12

5.

5

ABM   SOLID S.A  UL.BARTLA 3

 33-100 TARNÓW

3 664 512,05 ZŁ

89,37

6.

6

PRZEDSIĘBIORSTWO   DROGOWO-MOSTOWE  SPÓŁKA Z O.O

 32-800  BRZESKO  UL. PRZEMYSŁOWA 18

3 652 694,93ZŁ

89,66

7.

7

PRZEDSIĘBIORSTWO  ROBÓT DROGOWYCH  I  MOSTOWYCH „DROMOST” S.A 32-700 BOCHNIA UL.PARTYZANTÓW 16

4 025 055,67  ZŁ

81,36

8.

8

PRZEDSIĘBIORSTWO  BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO  „ENERGOPOL”  

SPÓŁKA  Z  O.O 30-109  KRAKÓW  UL. SALWATORSKA 14

4 912 534,26 ZŁ

66,66

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu   29.04. 2011r .w sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z pracownikiem UG  - P. Maria Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się do zawarcia  umowy.                                                                                          

Z poważaniem :

Otrzymują:

1 x  DROGBUD ”PODKARPACKI HOLDING BUDOWY DRÓG SPÓŁKA Z O.O 38-100    STRZYŻÓW  UL.1 MAJA 42

1 x  PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO DROGOWYCH 32-200 MIECHÓW  SPÓLKA Z O.O UL.RACŁAWICKA 41 B

1 x  POLDIM SPÓŁKA AKCYJNA 33-100 TARNÓW UL.KOCHANOWSKIEGO 37A

1 x PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „SZAR- BUD” S.C SZARBIA ZWIERZYNIECKA 107

1 x  ABM SOLID S.A UL.BERTLA 3 33-100 TARNÓW

1 x  PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA Z O.O 32-800 BRZESKO UL.PRZEMYSŁOWA 18

1 x  PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH „DROMOST” S.A  32-700 BOCHNIA UL.PARTYZANTÓW 16

1 x  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO „ENERGOPOL”  SPÓLKA Z O.O 30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14

1 x  PORTAL INTERNETOWY

1 x TABLICA OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

1 x  A/A

21.04.2011r., U.G. Szczurowa