2011-04-01
Zamówienia publiczne / Wykini postępowania

UG.I-271/3/2011                                                                                           Szczurowa – 2011-04-01

Dot. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Uściu Solnym i Zaborowie

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż:

1. W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta firmy:

INTER-PLAN s.c.
Bogusław Bobek, Adam Nanek
Ul. Józefa Rzebika 6,
30-725 Kraków

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, spełniając pozostałe warunki postępowania.

Z wykonawcą zostanie spisana umowa w dniu: 2011-04-08

W sprawie podpisania umowy proszę skontaktować się z  P. Teresą Sznajder.

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy bez podania usprawiedliwienia swojego zachowania,   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie Wykonawcy  jako  uchylanie się od zawarcia umowy. 

2.Z postępowania  wykluczono wykonawcę:

FIRMA BUDOWLANA  ADRO-BAU
Andrzej Drogoś
Ul. PCK 10A
33-131 Łęg Tarnowski.

Uzasadnienie: Wykonawca nie spełnił warunków  postępowania. W rozdz. IV pkt. 1.4 zamawiający zażądał przedłożenia wykazu osób które będą uczestniczyć w postępowaniu  z podaniem kwalifikacji tych osób oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Wykonawca w wykazie nie uwzględnił  osoby posiadającej uprawnienia gaz i c.o.

Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentu, wykaz nie został uzupełniony.

Podstawa prawna: Art. 22 ust.2 pkt. 4 prawa zamówień publicznych

3. W postępowaniu  odrzucono  oferty:

FIRMA BUDOWLANA  ADRO-BAU
Andrzej Drogoś
Ul. PCK 10A
33-131 Łęg Tarnowski.

Uzasadnienie: Wykonawca wykluczony z postępowania

Podstawa prawna: art. 24 ust.4 prawa zamówień publicznych

BuDoM   ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
uL. Armii Krajowej 34
33-101 Tarnów

Uzasadnienie:

Błędy w kosztorysie ofertowym, których zamawiający nie zakwalifikował do małoistotnych, gdyż np.  w przypadku braku pozycji, zamawiający nie może sam dokonać jej wyceny:

Uście Solne – roboty remontowo – budowlane etap I

- pozycja nr 6: jest w kosztorysie 70,95m2, a winno być 70,97m2
- pozycja nr 10: jest w kosztorysie 70,95m2, a winno być 70,97m2
- pozycja nr 17: jest w kosztorysie 2,0m2, a winno być 1,8m2
- pozycja nr 23: jest w kosztorysie 70,94m2, a winno być 70,97m2       

Solne Uście – Roboty elektryczne.- brak wyceny pozycji nr 23

Solne Uście – Roboty sanitarne.- pozycja nr 22: jest w kosztorysie 8szt, a winno być 6szt

Zaborów – roboty ogólnobudowlane - pozycja nr 13: jest w kosztorysie 299,85m2, a winno być 99,95m2

- pozycja nr 32: jest w kosztorysie 0 kpl, a winno być 4 kpl
- pozycja nr 45: jest w kosztorysie 1 kpl, a winno być 2 kpl

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

- JAWOR USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Ul. Solskiego 9
32-800 Brzesko

Uzasadnienie: Wykonawca nie wycenił robót dodanych modyfikacją

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ 

- FIRMA BUDOWLANA J&S  KUREK JANUSZ
Ul. Partyzantów 40A/6
28-500 Kazimierza Wielka

Uzasadnienie: wykonawca wycenił  inny zakres robót:

Uście Solne – roboty remontowo – budowlane etap II

- pozycja nr 53: jest w kosztorysie 27,0m2, a winno być 37,38m2 Zaborów – Kotłownia

-  pozycje nr 57,58,59,63,64,65,66,67,68 są dodane przez wykonawcę poza  przedmiarem  danym przez zamawiającego                                                                             

-  pozycja nr 62: jest w kosztorysie 16m, a winno być 12m Zaborów – Instalacja c.o.

- pozycje nr 73,74,75,80,81 są dodane przez wykonawcę  poza  przedmiarem   danym  przez zamawiającego

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

-  STROP-DEK  ZBIGNIEW JANKOWSKI
Sukmanice 29
32-831 Olszyny

Uzasadnienie: Wykonawca nie dołączył do oferty kosztorysu ofertowego, czego zamawiający wymagał w rozdz. Iv pkt 5.2 SIWZ.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert w postępowaniu:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty

Ilość uzyskanych punktów

1.

FIRMA  BUDOWLANA ELBUD
Ul.  25-lecia 1A/12
33-100 Tarnów

274.535,10

90,2

2.

USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE
JÓZEF MAJERSKI
Ul. Kazimierza Brodzińskiego 53
32-700 Bochnia

278.146,28

89

3.

BuDoM   ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
IL. Armii Krajowej 34
33-101 Tarnów

Oferta  odrzucona

4.

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
Lucyna Wygoda
Ul. Solna Góra 30/1
21-700 Bochnia

295.507,56

83,8

5.

JAWOR USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Ul. Solskiego 9
32-800 Brzesko

Oferta  odrzucona

6.

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
STANISŁAW NOWAK
Oś. Westerplatte 4/29
33-200 Dąbrowa Tarnowska

268.704,34

92,2

7.

FIRMA BUDOWLANA J&S  KUREK JANUSZ
Ul. Partyzantów 40A/6
28-500 Kazimierza Wielka

Oferta  odrzucona

8.

SAMSON  sp. z o.o.
Ul. Spokojna 22
33-100 Tarnów

296.408,11

83,5

9.

STROP-DEK  ZBIGNIEW JANKOWSKI
Sukmanice 29
32-831 Olszyny

Oferta  odrzucona

10.

FITMA HANDLOWO-USŁUGOWA EFEKT
Jarosław Sosna
Ul. Lipowa 31, Koszyce Małe
33-111  Koszyce Wielkie

249.858,36

99,1

11,

FIRMA BUDOWLANA  ADRO-BAU
Andrzej Drogoś
Ul. PCK 10A
33-131 Łęg Tarnowski

Oferta  odrzucona

12.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PRAKTIW
Paweł Raniączek
Ul. Domli 3
25-204 Kielce

278.498,62

88,9

13.

DUD-BUD SP. J.
L. Duda i M. Nosal
Ul. Szyjskiego 66/301
33-100 Tarnów

298.113,26

91

14

SPÓŁDZIELNIA RZEMIE¦LNICZA
Ul. Partyzantów 22
28-100 Busko – Zdrój

271.920,37

 

15.

INTER-PLAN s.c.
Bogusław Bobek, Adam Nanek
Ul. Józefa Rzebika 6,
30-725 Kraków

247.628,25

100

16.

EURO-MONTAŻ  Rafał Scheffler
Ul. Elektryczna 1 A
33-100 Tarnów

347.265,68

71,3

17.

INWESYCJE BUDOWLANE  SEDIWY
Ul. Wojciecha Kossaka 14
32-800 Brzesko

302.448,70

81,8

U.G. Szczurowa, 01.04.2011r.