2011-02-15
Zamówienia publiczne / W Y N I K I P O S T Ę P O W A N I A - zakup i wdrożenie oprogramowania

UG.I-271/1/2011                                Szczurowa – 2011-02-15

W Y N I K I    P O S T Ę P O W A N I A 

Dot. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: zakup i wdrożenie oprogramowania Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż

1. W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta firmy:

REKORD  Systemy Informatyczne sp. z o.o.
43-300 Bielsko Biała
ul. Kasprowicza 5

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, spełniając pozostałe warunki postępowania.

Z wykonawcą zostanie spisana umowa w dniu: 2011-02-28

W sprawie podpisania umowy proszę skontaktować się z  P. Krzysztofem Solak.

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy bez podania usprawiedliwienia swojego zachowania,   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie Wykonawcy  jako  uchylanie się od zawarcia umowy. 

2. Z postępowania  nie wykluczono żadnego wykonawcy

3. W postępowaniu  nie odrzucono żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert w postępowaniu:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Ilość uzyskanych punktów

1.

REKORD  Systemy Informatyczne sp. z o.o.
43-300 Bielsko Biała
ul. Kasprowicza 5

129.706,70

100

2.

SPUTNIK 
SOFT WARE  sp. z o.o.,
ul. Górecka 30
60-201 Poznań

216.133,14

60

U.G. Szczurowa, 15.02.2011r.