2010-12-23
Zamówienia publiczne / Wyniki postępowania dot. remontu dróg uszkodzonych w czasie powodzi

Dot. zam. Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi:

K 250519 Popędzyna przez wieś,
K 250525 Strzelce Małe –  Dąbrówka Morska
Uście Solne – Uście Stare
K 250520 Rajsko – Rajsko Małe
Rylowa – Okrężna 

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż

1. W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta firmy: 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

ENERGOPOL  sp. z o.o.
Ul. Salwatorska 14
30-109 Kraków 

Wykonawca zaoferował najniższą  cenę, spełniając pozostałe warunki postępowania.

Z wykonawcą zostanie spisana umowa w dniu: 2010-12-22

W sprawie podpisania umowy proszę  skontaktować się z  P. Teresą Sznajder

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy bez podania usprawiedliwienia swojego zachowania,   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie Wykonawcy  jako  uchylanie się od zawarcia umowy.   

2. Z postępowania  nie wykluczono żadnego wykonawcy 

3. W postępowaniu  nie odrzucono żadnej oferty. 

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert w postępowaniu: 

Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena Ilość uzyskanych punktów
1.Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
ENERGOPOL  sp. z o.o.
Ul. Salwatorska 14
30-109 Kraków
1.485.542,88100

Szczurowa - 2010-12-16

U.G. Szczurowa, 16.12.2010r.,