2010-12-21
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA

Dot. zam. nr ZP/341/16/10: Remont budynku mienia komunalnego gminy w Szczurowej, ul. Krakowska, dz. nr 1405, prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż

1. W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta firmy:
Grzegorz Bratko
GREG – BUD
Pojawie 96
32-821 Zaborów

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, spełniając pozostałe warunki postępowania.

Z wykonawcą zostanie spisana umowa w dniu: 2010-12-21

W sprawie podpisania umowy proszę skontaktować się z P. Teresą Sznajder

Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy bez podania usprawiedliwienia swojego zachowania, Zamawiający potraktuje takie zachowanie Wykonawcy jako uchylanie się od zawarcia umowy.

2. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert w postępowaniu:

Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena Ilość uzyskanych punktów
1.Grzegorz Bratko
GREG – BUD
Pojawie 96
32-821 Zaborów
88.145,43100
2.Usługi Remontowo-Budowlane
JAWOR
Ul. Solskiego 9
Brzesko
89.332,5189,7
U.G. Szczurowa, 15.12.2010r.