2009-12-11
Zamówienia publiczne / Wyniki postępowania - Dobudowa sali lekcyjnej i gabinetów lekarskich przy SP w Szczurowej.

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dobudowa sali lekcyjnej i gabinetów lekarskich przy SP w Szczurowej.

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż

1. W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta firmy:

JAWOR
Usługi remontowo – Budowlane
Ul. Solskiego 9
32-800 Brzesko

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Z wykonawcą zostanie spisana umowa w dniu: 21.12.2009, w sprawie podpisania umowy proszę skontaktować się z P. Teresą Sznajder. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy bez podania usprawiedliwienia swojego zachowania, Zamawiający potraktuje takie zachowanie jako uchylanie się od zawarcia umowy.

2. Streszczenie i porównanie złożonych ofert w postępowaniu:

Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena Ilość uzyskanych punktów
3.Firma Handlowo-Usługowa EFEKT, Jarosław Smosna
Ul. Lipowa 31
33-111 Koszyce Wielkie
156.418,7982,23
5.Firma Usługowo-Hnadlowa NOWIX, Mariusz Nowak
Ul. Krakowska 32
32-065 Krzeszowice
194.784,0966,04
8.Zakład Instalacyjno-Budowlany SANIT-BUD S.C.
Jerzy i Andrzej Fido
Ul. Oleśnicka 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
161.595,7679,60
10.Usługi Budowlane, Marek Korzeniowski
Ul. H. Strzeleckiego 20
33-180 Gromnik
131.500,1097,82
11.Firma Budowlano-Handlowa POCO-BELLO
Tomasz Żurowski
Ul. Okrężna 18, 33-100 Tarnów
166.995,3377,03
12.Firma Usługowa „Patulski i Synowie”
Ul. Sobieskiego 7a
32-800 Brzesko
134.454,0795,67
14.Usługi Remontowo-Budowlane TEWS-BUD
Stanisław Tabor
32-722 Królówka 71
192.214,6366,92
15.ATEST Bogusław Włoch, Paweł Włoch
Ul. Cystersów 21
31-553 Kraków
199.111,9264,60
16.JAWOR Usługi Remontowo-Budowlane,
Ul. Solskiego 9
32-800 Brzesko
128.630,09100
U.G. Szczurowa, 10.12.2009r.