2009-11-04
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie wyników postępowania - Remont drogi gminnej Niedzieliska Wisowatki Góry

W/G ROZDZIELNIKA

Nz. U.G.I.- 341/18/09 Szczurowa, dn.04.11.2009r.

Dot. Ogłoszenie wyników postępowania

Urząd Gminy zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym pn.” Remont drogi gminnej nr K 250516 Niedzieliska Wisowatki Góry” została wybrana :

Oferta nr 1- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o .o

32-200 Miechów ul. Racławicka 41B-Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty .

Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Lp.Nr

Oferty

Nazwa oferenta

Cena

Liczba pkt
w kryterium
Cena

11Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych
Spółka z o .o 32-200 Miechów ul.
Racławicka 41 B
41 987,52100,00
22

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „DROMOST” S.A 32-700 Bochnia ul. Partyzantów 16

47 814,2487,81

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 16.11.2009r. w sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z pracownikiem UG - P. Maria Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się do zawarcia umowy.

Z poważaniem :
 
Otrzymują:
 
1 x Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o .o 32-200 Miechów ul. Racławicka 41 B
 
1 x Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „DROMOST” S.A 32-700 Bochnia ul. Partyzantów 16
 
1 x Portal internetowy
 
1 x a/a

U.G. Szczurowa, 04.11.2009r.