2002-10-30
Zamówienia publiczne / PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
ZARZĄD GMINY W SZCZUROWEJ OGŁASZA:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM W REMIZIE OSP KWIKÓW

1.TERMIN REALIZACJI DO DNIA 20.12.2002 r.
2. AKRES PRAC DO WYKONANIA - zgodnie z tabelą elementów ( kosztorys ślepy w załączeniu)
3. POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW PREFERENCJI KRAJOWYCH.
4. INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.
5. OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKÓW Z OFERENTAMI JEST :
- P. REGINA WILASZEK W GODZINACH URZĘDOWANIA tel. 671 47 63
6. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO DNIA 2002-11-18 DO GODZ.10.00
7. OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W POK.NR.24 W DNIU 2002.11.18 O GODZ.10.30
8. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA NABYĆW U.G
9. KRYTERIA WYBORU OFERTY :
- CENA - 100%
SZCZUROWA: 2002-10-28