2009-10-15
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie wyników postępowania

W/G ROZDZIELNIKA
Nz. U.G.I.- 341/16/09 Szczurowa, dn.15.10.2009r.

Dot. Ogłoszenie wyników postępowania

Urząd Gminy zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym pn. „Remont dróg uszkodzonych w czasie intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2009r : Strzelce Wielkie –Dwór, Szczurowa – UG – Remiza nr K 250532, Górka na Płonkę w kierunku Strzelec Małych ” została wybrana oferta Nr 2 : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka  z o.o. 32-200 Miechów ul. Racławicka 41 B

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty .

Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Lp.

Nr

Oferty

 

Nazwa oferenta

 

Cena

Liczba pkt 
w kryterium Cena

11Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych  „DROMOST” S.A 32-700 Bochnia ul. Partyzantów 16 187 855,6589,07
22Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. 32-200 Miechów ul. Racławicka 41 B 167 329,59100,00
 
Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 28.10.2009r. w sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z pracownikiem UG - P. Maria Kania.
 
Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się do zawarcia umowy.

Z poważaniem :

Otrzymują:

1 x Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „DROMOST” S.A 32-700 Bochnia ul. Partyzantów 16
1 x Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. 32-200 Miechów  ul.Racławicka 41 B
1 x Portal internetowy
1 x a/a

U.G. Szczurowa, 15.10.2009r.