2009-09-09
Zamówienia publiczne / Modernizacja boiska sportowego w Niedzieliskach - ogłoszenie wyników postępowania

UG.I-341/12/2009                                                                 Szczurowa – 2009-09-09

Dot. postępowania: Modernizacja boiska sportowego w Niedzieliskach w ramach programu  ORLIK PLUS

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.Wybrano ofertę 
FHU  EFEKT  Jarosław Smosna
Koszyce Małe, ul. Lipowa 31
33-111 Koszyce Wielkie

Uzasadnienie: Wykonawca zaoferował najniższą cenę.
Z wykonawcą zostanie spisana umowa  24.09.2009 roku.
Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie  jako  uchylanie się od zawarcia umowy.   W celu podpisania umowy należy skontaktować się z P. Teresą Sznajder

2. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Nie odrzucono żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert::

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Ilość uzyskanych punktów

1.

FHU  EFEKT
Jarosław Smosna
Koszyce Małe, ul. Lipowa 31
33-111 Koszyce Wielkie

146.884,50

100

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe
MATEO
Józef Firmuga
Ul. Lwowska 134 A
33-100 Tarnów

199.536,92

73,61

 

U.G. Szczurowa, 9 wrzesień 2009r.