2009-09-01
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie wyników postępowania

Dot. Ogłoszenie wyników postępowania

     

Urząd Gminy zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym pn. „Remont dróg gminnych wykonanie nakładek bitumicznych w m. Kwików – Lipie, Księże Kopacze - Centrum”

została wybrana  oferta   Nr 2 : Przedsiębiorstwo  Drogowo – Mostowe  w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  32-800  Brzesko  ul. Przemysłowa 18

 

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

 

Z postępowania nie wykluczono  żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty .

Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

 

Lp.

Nr

Oferty

Nazwa oferenta

Cena

Liczba pkt

 w kryterium

Cena

  1

  1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „DROMOST” S.A 32-700 Bochnia  ul. Partyzantów 16 

64 101,24

79,13

2.

  2

Przedsiębiorstwo  Drogowo – Mostowe  w Brzesku Spółka z o.o   32-800  Brzesko  ul. Przemysłowa 18

 

50 727,60

100,00

 

 

                    Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 14.09.2009r. w sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z pracownikiem UG  - P. Maria Kania.

                  Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się do zawarcia  umowy.

UG Szczurowa 01.09.2009r