2009-08-27
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie wyników postępowania

Nz. U.G.I.- 341/13/09                                                   Szczurowa, dn.27.08.2009r.

 

Dot. Ogłoszenie wyników postępowania

     

Urząd Gminy zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym pn. „Remont dróg uszkodzonych w czasie intensywnych opadów deszczu w 2009r.”

została wybrana  oferta   Nr 3 : Przedsiębiorstwo  Drogowo – Mostowe  w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  32-800  Brzesko  ul. Przemysłowa 18

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

 

Z postępowania nie wykluczono  żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty .

Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

 

Lp.

Nr

Oferty

Nazwa oferenta

Cena

Liczba pkt

 w kryterium

Cena

  1

  1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „DROMOST” S.A 32-700 Bochnia  ul. Partyzantów 16 

417 196,57

   96,63

2.

  2

POLDIM  Jaubowice  Spółka z o.o  Jakubowice 77

439 856,36

  88,81

3.

  3.

Przedsiębiorstwo  Drogowo – Mostowe  w Brzesku Spółka z o.o   32-800  Brzesko  ul. Przemysłowa 18

 

 

390 636,73

 

 100,00

 

                    Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 08.09.2009r. w sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z pracownikiem UG  - P. Maria Kania.

                  Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się do zawarcia  umowy.

UG Szczurowa 27.08.2009r