2009-08-13
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Remont Remizy OSP w Szczurowej

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano ofertę
  Zakład Remontowo-Budowlany
  Janina Paprota
  Lipnica Górna 74
  32-724 Lipnica Murowana

Uzasadnienie: Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Z wykonawcą zostanie spisana umowa  25.08.2009 roku

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie  jako  uchylanie się  od zawarcia umowy. 

W celu podpisania umowy należy skontaktować się z P. Teresą Sznajder 

 1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 2. Nie odrzucono żadnej oferty.
 3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Nr ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCenaIlość uzyskanych punktów
1.FHU  EFEKT
Jarosław Smosna
Koszyce Małe, ul. Lipowa 31
33-111 Koszyce Wielkie
55.965,3480,18
2.Zakład Remontowo-Budowlany
Janina Paprota
Lipnica Górna 74
32-724 Lipnica Murowana
44.874,49100
13.08.2009r., U.G. Szczurowa