2009-08-04
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o najmie lokalu

O G Ł O S Z E  N I E

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity: Dz.U. z 2004nr 261 poz. 2603 ze zm./

WÓJT GMINY  W  SZCZUROWEJ

Podaje  do publicznej  wiadomości,  iż budynek gospodarczy  na działce  nr 1850 w Szczurowej został przeznaczony do najmu.

1.   Budynek znajduje się na tzw. Targowicy w Szczurowej, były budynek gospodarczy, posiadający powierzchnię użytkową: 40 m2 plus 10 m2  zaplecze. Obecnie wymaga remontu.

2.    Gmina włada przedmiotową nieruchomością na podstawie decyzji komunalizacyjnej nr: DEC.G.III 85/91 

3.    Przeznaczenie w planie zagospodarowania   - tereny urządzeń obsługi gospodarki rolnej

4.    Miesięczny czynsz do negocjacji (netto) 250,00 zł., w przypadku ogłoszenia przetargu będzie to kwota wywoławcza 

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na okres 21 dni 

Szczurowa – 2009.08.04 

04.08.2009r., U.G. Szczurowa