2009-07-16
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie wyników postępowania na zakup materiałów na remont chodników przy drogach powiatowych

W/G ROZDZIELNIKA 
Nz. U.G.I.- 341/10/09                                       Szczurowa, dn.16.07.2009r.

Dot. Ogłoszenie wyników postępowania

Urząd Gminy zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym pn. „Zakup  materiałów na remont chodników przy drogach powiatowych” została wybrana  oferta   Nr 1 : Firma  Handlowa „ROLCHEM” Tadeusz Słowik 32-813 Uście  Solne

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Z postępowania nie wykluczono  żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty .

Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Lp.

Nr

Oferty

Nazwa oferenta

CenaLiczba pkt 
w kryterium Cena
  1  1Firma Handlowa „ROLCHEM”  Tadeusz Słowik  32-813 Uście Solne 92 801,80    100,00        

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 27.07.2009r. w sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z pracownikiem UG  - P. Maria Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się do zawarcia  umowy.

Z poważaniem : 

Otrzymują:
1 x  Firma Handlowa „ROLCHEM” Tadeusz Słowik  32-813 Uście Solne
1 x  Portal  internetowy
1 x a/a 

16.07.2009r., U.G. Szczurowa