2009-06-22
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczurowa

UG.I-341/9/2009                                                                 Szczurowa – 2009-06 22 

Dot. postępowania: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczurowa  

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano ofertę
    Usługi Turystyczno-Przewozowe
    Tadeusz Bodzioch
    32-825 Borzęcin 708 b

Uzasadnienie: Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Z wykonawcą zostanie spisana umowa  01.07.2009 roku

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie  jako  uchylanie się od zawarcia umowy. 

W celu podpisania umowy należy skontaktować się z P. Markiem Antoszem – Dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Szczurowej. 

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.
  1. Nie odrzucono żadnej oferty.
  1. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.
Nr ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena Ilość uzyskanych punktów
1.Transport Osobowo-Towarowy JANPOL
Pięta Jan
Wola Radłowska 347
33-133 Wał-Ruda
5,46 zł/km99,82
2.Usługi  Turystyczno-Przewozowe
Tadeusz Bodzioch
32-825 Borzęcin 708 b
5,45 zł/km100
22.06.2009r., U.G. Szczurowa