2009-06-16
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie wyników postępowania - Prace wykończeniowe świetlicy wiejskiej w Rząchowej

Dot. postępowania: Prace wykończeniowe świetlicy wiejskiej w Rząchowej – II etap 

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano ofertę
  FHU  EFEKT  Jarosław Smosna 
  Koszyce Małe, ul. Lipowa 31
  33-111 Koszyce Wielkie

Uzasadnienie: Wykonawca zaoferował najniższą cenę.
Z wykonawcą zostanie spisana umowa  30.06.2009 roku

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie  jako  uchylanie się od zawarcia umowy. 

W celu podpisania umowy należy skontaktować się z P. Teresą Sznajder. 

 1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 1. Odrzucono oferty następujących wykonawców:

  - Firma  Usługowa PATULSKI i SYNOWIE, 
  Mariusz Patulski
  Ul. Sobieskiego 7A
  32-800 Brzesko

Uzasadnienie: Wykonawca nie dołączył do oferty kosztorysu branży elektrycznej, podstawę do wyceny robót elektrycznych  stanowił załącznik nr  5 do SIWZ.  W  rozdziale IV. D. 2  Zamawiający wskazał jaki kosztorys winien zostać dołączony do oferty.

Podstawa prawna: -  art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. 

- Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa
Ul. Ujejskiego 22
33-100 Tarnów

Uzasadnienie: W pozycji nr 24  kosztorysu ofertowego, branży ogólno budowlanej, Wykonawca wycenił 21,2 m2  tynku akrylowo-silikonowego, zgodnie z przedmiarem jaki  Zamawiający dołączył do SIWZ wycenione winno być 97,90 m2.

Podstawa prawna: -  art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. 

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena Ilość uzyskanych punktów
2. Usługi Malarsko-Tapeciarsko-Murarskie
Andrzej Grzelak
Ul. Bagienne 72A, 32-800 Brzesko
83.118,9784,87
4. FHU EFEKT Jarosław Smosna
Koszyce Małe  ul. Lipowa 31
33-111 Koszyce Wielkie
70.541,39100
5.Usługi Budownictwa Ogólnego  oraz Transportu - Bogdan Knap
Ul. Trakt Królewski 51, Mokrzyska
79.538,3688,69
 
Szczurowa - 2009-06-16
16.06.2009r., U.G. Szczurowa