2009-04-09
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie wyników postępowania

W/G ROZDZIELNIKA     

Nz. U.G.I.- 341/6/09                                   Szczurowa, dn.09.04.2009r.

Dot. Ogłoszenie wyników postępowania

Urząd Gminy zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym pn. „Zakup masy mineralno-asfaltowej K-1-2” została wybrana  oferta  

Nr 1 : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „DROMOST” S.A.
32-700 Bochnia ul. Partyzantów 16  

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy  ani nie odrzucono żadnej oferty.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Lp.Nr

Oferty

Nazwa oferenta

CenaLiczba pkt w kryterium
Cena
1.   1Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „DROMOST” Spółka  Akcyjna 
32-700 Bochnia
ul. Partyzantów 16
267,18 zł za 1 tonę masy100,00

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 20.04.2009r. w sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z pracownikiem UG  - P. Maria Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się do zawarcia  umowy.

Z poważaniem : 

Otrzymują:

1 x Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
1 x  Portal  internetowy
1 x a/a 

09.04.2009r., U.G. Szczurowa