2009-03-26
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie wyników postępowania

Urząd Gminy zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym pn. „Zakup i dostawa żużla wielkopiecowego w ilości : 1000ton frakcji 0-31,5mm oraz  200ton frakcji 0-12,5 ”: 

1. Została wybrana oferta   Nr 4 :
Firma Usługowa „TURACZY”
Stanisław, Marek, Łukasz Turaczy S.J,
32-820 Szczurowa
ul. Krakowska 129

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

2. Wykluczono Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
TRANS-BET
Stanisław i Kazimierz Myszka
32-864 Gnojnik 513

Uzasadnienie: Zamawiający pismem z dnia 20.03.2009 r.  wezwał wykonawcę do złożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W wyznaczonym terminie wykonawca w żaden sposób nie ustosunkował się do wezwania.

Podstawa prawna: art. 24 ust.2 pkt. 3.prawa zamówień publicznych.

3. Odrzucono oferty Wykonawców: 

1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
TRANS-BET
Stanisław i Kazimierz Myszka
32-864 Gnojnik 513

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 5 : oferta złożona  przez wykonawcę wykluczonego z postępowania. 

2) DROGOP – 2  sp. z o.o.
Miniszów 12
32-120 Nowe Brzesko 

Wykonawca w ofercie zaoferował 2 różne ceny poszczególnych frakcji, inne w szczegółowej wycenie inne w formularzu ofertowym .

Zgodnie z rozdz. X pkt. 2 SIWZ cena może być tylko jedna.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. 

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

 

Lp.

Nr
Oferty

Nazwa oferenta

Cena

Liczba pkt
w kryterium
Cena

1.  

2

Transport Towarowy  Andrzej Fido 
33-202 Smęgorzów 513

70 028,00

82,23

  2    3Firma Usługowa „WOJCIK” Demblin

123 33-270 Wietrzychowice

61 244,00

94,02

  3.    4Firma Usługowa  TURACZ Stanisław, Marek, Łukasz  Turaczy S.J

32-820 Szczurowa, ul .Krakowska 129 

57  584,00

100,00

  4.   5

Zespół  Usługowy  Krzysztof  Krupa

32-822 Strzelce Wielkie 44

59 780,00

96,32

  5.   6

Firma Usługowo- Handlowo-Transportowa
Henryk Mucek 

Strzelce Małe 4a
32-822 Strzelce Wielkie.

58  028,00

99,23

 
Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 08.04.2009r. w sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z pracownikiem UG  - P. Maria Kania.
Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się do zawarcia  umowy.
26.03.2009r., U.G. Szczurowa