2004-03-11
Zamówienia publiczne / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie projektu technicznego budynku hali sportowej w Szczurowej

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Zamawiający:
Gmina Szczurowa
REGON: 000548880
32-820 , Szczurowa , małopolskie , brzeski
tel. 014 671 4763 faks 6714505

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie projektu technicznego budynku hali sportowej w Szczurowej

Ceny ofert:

  • cena najtańszej oferty: 40 870,00 zł
  • cena najdroższej oferty: 57 096,00

Wybrano następującą ofertę:
Biuro Usług Technicznych "MAREL-PROJEKT" s.c
REGON: 670905950
26-600 Radom
ul. Traugutta  54/12,
e-mail:
marelprojekt@xl.wp.pl
tel.048 362 3535 faks 362 35 25
Cena wybranej oferty: 40 870,00 zł słownie: czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt 00/100 zł
w tym VAT: 7 370,00 zł słownie: siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100 zł