2006-09-21
Zamówienia publiczne / Remont dworu w Szczurowej - roboty wykończeniowe

UG.I-341/17/2006                                                                 Szczurowa - 2006-09.21 
 

Dot: postępowania przetargowego pn. Remont dworu w Szczurowej  - roboty wykończeniowe 

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu  została wybrana oferta  Wykonawcy:

    Zakład Usługowo-Handlowy
    STL-MUR  Józef Badowski
    32-820 Szczurowa
    Górka 66 
    Cena zawarta w ofercie: 172.902,60 

W/w Wykonawca zaoferował najniższą cenę.
Umowa z Wykonawcą zostanie spisania w dniu 29.09.2006
W tej sprawie proszę skontaktować się z P. Tadeuszem Dudek
Jeżeli Wykonawcy  w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się do podpisania umowy   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie  jako  uchylanie się od zawarcia umowy.

U.G. Szczurowa - 2006-09.21