2004-12-30
Zamówienia publiczne / Zawiadomienie o podpisanuy umowy

ZAWIADOMIENIE
O PODPISANIU UMOWY
W POSTĘPOWANIU NA ZADANIE
BUDOWA HALI SPORTOWEJ
W SZCZUROWEJ

Urząd Gminy w Szczurowej  uprzejmie informuj, że w dniu  30.11.2004 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. Budowa Hali Sportowej  w Szczurowej z Firmą:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
ŁAD-BUD
Ul. Dąbrowskiego 46
33-100 Tarnów

Umowa opiewa na kwotę: 2.535.441,26 zł.

30 grudnia 2004r. UG Szczurowa