2004-01-28
Zamówienia publiczne / Przetarg na wykonanie projektu technicznego

OGŁOSZENIE

URZĄD GMINY W SZCZUROWEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W SZCZUROWEJ

 1. TERMIN REALIZACJI DO DNIA 30.04.2004R.
 2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA - PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU HALI SPORTOWEJ.
 3. POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW PREFERENCJI KRAJOWYCH.
 4. INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.
 5. OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKÓW Z OFERENTAMI JEST: P. REGINA WILASZEK TEL. 671 47 63 W GODZINACH URZĘDOWANIA.
 6. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO DNIA 2004-02-20 do godz.9.00
 7. OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W POK. NR 24 W DNIU 2004-02-20 godz. 9.15
 8. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA NABYĆ W UG POK. NR 31.
 9. KRYTERIA OCENY WYBORU OFERTY
  CENA 100%

 

UG Szczurowa