2003-09-03
Zamówienia publiczne / OŚWIETLENIE ULICZNE

OGŁOSZENIE

URZĄD GMINY W SZCZUROWEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO
PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 768 W M. RUDY RYSIE

 

 1. TERMIN REALIZACJI DO DNIA 30.11.2003R.
 2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA - PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA.
 3. POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW PREFERENCJI KRAJOWYCH.
 4. INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.
 5. OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI JEST: P. REGINA WILASZEK
  TEL. 671 4763 W GODZINACH URZĘDOWANIA.
 6. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO DNIA 2003-09-25 do godz.9.00.
 7. OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W POK. NR 24 W DNIU 2003-09-25 godz. 9.30.
 8. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA NABYĆ W U.G POK. NR 31.
 9. KRYTERIA OCENY WYBORU OFERTY CENA 100%

 

 

SZCZUROWA 2003-09-03

UG SZCZUROWA