2007-05-30
Zamówienia publiczne / obiekt na płycie rynku w Szczurowej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

WÓJT GMINY  W  SZCZUROWEJ

podaje  do publicznej  wiadomości, iż

obiekt usytuowany
na płycie rynku w Szczurowej

(działka  nr 1015/2)
został  przeznaczony do dzierżawy

  1. Obiekt usytuowany  na działce nr  1015/2  oznaczonej w księdze wieczystej nr KW 53236  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w  Brzesku.
  2. Opis nieruchomości:
    budynek o pow. 10,30 z możliwością 
    korzystania z części płyty rynku.
  3. W planie zagospodarowania - teren usług administracyjnych.
  4. Miesięczny czynsz wywoławczy netto 200,00 zł.
  5. Po upływie 21 dni od daty wywieszenia  niniejszego ogłoszenia zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości.
28 maja 2007r. UG Szczurowa