2002-10-07
Zamówienia publiczne / PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY

OGŁOSZENIE

_x000D_ URZĄD GMINY W SZCZUROWEJ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY_x000D_ _x000D_
 1. TERMIN REALIZACJI DO DNIA 20.12.2002R_x000D_
 2. _x000D_
 3. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA – zgodnie z tabelą elementów ( przedmiar robót w załączeniu)_x000D_
 4. _x000D_
 5. POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW PREFERENCJI KRAJOWYCH._x000D_
 6. _x000D_
 7. INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO._x000D_
 8. _x000D_
 9. OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKÓW Z OFERENTAMI JEST :_x000D_ P. REGINA WILASZEK TEL. 671 4763 W GODZINACH URZĘDOWANIA._x000D_
 10. _x000D_
 11. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO DNIA 2002-10-28 do godz.9.00_x000D_
 12. _x000D_
 13. OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W POK.NR.24 W DNIU 2002-12-28 godz. 9.30_x000D_
 14. _x000D_
 15. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA NABYĆW U.G POK.NR. 31. _x000D_
 16. _x000D_
 17. KRYTERIA OCENY WYBORU OFERTY _x000D_ - CENA –100%
SZCZUROWA 2002-10-07