2007-05-21
Zamówienia publiczne / rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie wyników postępowania

Urząd  Gminy  zawiadamia,
iż w postępowaniu przetargowym
pn. Zakup masy asfaltowej ostała wybrana oferta:

POLDIM  Spółka z o.o 
Jakubowice 75  32-100 Proszowice
   

cena oferty brutto za 1 tonę masy – 244,00  PLN

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 01.06.2007r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z pracownikiem UG  -   P. Maria Kania

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się do zawarcia  umowy.              

21 maja 2007r. UG Szczurowa