2002-10-07
Zamówienia publiczne / Przetarg na wykonanie i montaż okien PCV

URZĄD GMINY W SZCZUROWEJ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE I MONTAŻ OKIEN PCV W BUDYNKU URZĘDU GMINY

_x000D_ _x000D_
 1. TERMIN REALIZACJI DO DNIA 20.12.2002R_x000D_
 2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA – zgodnie z tabelą elementów ( przedmiar robót w załączeniu)
 3. _x000D_
 4. POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW PREFERENCJI KRAJOWYCH.
 5. _x000D_
 6. INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
 7. _x000D_
 8. OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKÓW Z OFERENTAMI JEST:
 9. _x000D_
  • P. REGINA WILASZEK TEL. 671 4763 W GODZINACH URZĘDOWANIA.
  _x000D_
 10. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO DNIA 2002-10-28 do godz.9.00
 11. _x000D_
 12. OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W POK.NR.24 W DNIU 2002-12-28 godz. 9.30
 13. _x000D_
 14. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA NABYĆW U.G POK.NR. 31.
 15. _x000D_
 16. KRYTERIA OCENY WYBORU OFERTY CENA –100%
_x000D_ _x000D_
SZCZUROWA 2002-10-07