2003-09-25
Zamówienia publiczne / Przetarg na zabudowę samochodu marki Star 200

Ogłoszenie_x000D_ o przetargu nieograniczonym _x000D_ na zabudowę samochodu marki Star 200 _x000D_ na średni samochód ratowniczo-gaśniczy_x000D_ _x000D_ _x000D_

 1. Zamawiający : Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach Wielkich _x000D_ 32-822 Strzelce Wielkie_x000D_ woj. małopolskie _x000D_ NIP 869-17-95-560_x000D_ Tel. 0 (prefix) 14 671 6219_x000D_ _x000D_
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów jest : Marian Drewko_x000D_ tel. 0 (prefix) 14 671 6219
 3. _x000D_ _x000D_
 4. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych
 5. _x000D_ _x000D_
 6. Warunki zamówienia są określone w SWIZ
 7. _x000D_ _x000D_
 8. Termin realizacji zamówienia do 30.11.2003
 9. _x000D_ _x000D_
 10. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
_x000D_
 • Cena 80%
 • _x000D_
 • Gwarancja na wykonawstwo – 20%
_x000D_ _x000D_
Szczurowa 2003-09-23