2007-03-20
Zamówienia publiczne / Informacja o przetargu

Postępowanie przetargowe pn.
Remont pomieszczeń
w budynku mienia komunalnego
Gminy – Szczurowa ul. Rynek 3

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu:

I. Została wybrana oferta  Wykonawcy:
WIDMAT s.c.
Mały Wiśnicz 40a,
32-720 Nowy Wiśnicz

W/w Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 02.04.2007, w tej sprawie proszę skontaktować się  z P. Teresa Sznajder.

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie  jako  uchylanie się od zawarcia umowy. 

II. Odrzucono ofertę  następującego Wykonawcy:

1.  Zakład Usługowo-Handlowy
Marcin Pasadyn
33-114 Rzuchowa 247

Uzasadnienie: 

Wykonawca nie wycenił w ofercie materiałów w poz. 8 kosztorysu ofertowego.

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

2. Usługi Malarsko-Tapeciarsko-Murarskie
Andrzej Grzelak
ul. Bagienna 72A
32-820 Brzesko

Uzasadnienie: 

Wykonawca  wycenił w ofercie roboty inne niż określone zamówieniem - dot. pozycji kosztorysu ofertowego: strona 6 , nr poz. 2,  strona  7  nr poz. 1, strona 9 poz. 1,2,3, str. 10 poz. 2,3, str. 10 poz. 2,3, str. 11 poz. 1,2, str. 12 poz.4.

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

20 marca2007r. UG Szczurowa