2007-03-06
Zamówienia publiczne / Informacja o przetargu

INFORMACJA

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje,
iż w postępowaniu przetargowym pn.
termomodernizacja budynku
Gminnego Centrum 
Czytelnictwa  Kultury i Sportu

I. został wykluczony Wykonawca:

Firma  Ogólnobudowlana BIL-BUD
Dariusz Bilski
 33-114 Rzuchowa 74A 5

Uzasadnienie: pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu wykonawca nie uzupełnił dokumentu  potwierdzającego udział w postępowaniu  dot. uprawnień kierownika budowy.

Podstawa prawna:  art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

II. Odrzucono oferty  następujących Wykonawców:

1. Budownictwo Ogólne Mieczysław Cisak,
ul. Świętego Urbana 44B,
32-700 Bochnia

Uzasadnienie:  kosztorys ofertowy zwiera błędy:

-Roboty instalacyjne :

Poz. 7.29 kosztorysu ofertowego niezgodna z przedmiarem: w ofercie jest 14 szt. winno być 52 szt.

-Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Kosztorys niezgodny z pkt. VIII ppkt.8a SIWZ

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

2. Przedsiebiorstow Produkcyjno-Handlowe ELEKTROGAZ
Józef Szymański Spółka Jawna
Ul. Oględowska 19A
28-200 Staszów

Uzasadnienie:  kosztorys ofertowy zwiera błędy:

Roboty instalacyjne :

Poz. 5 kosztorysu ofertowego niezgodna z przedmiarem: w ofercie jest 153 m. winno być 163 m

-Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Kosztorys niezgodny z pkt. VIII ppkt.8a SIWZ

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

3.Firma Budowlana ELBUD,
Os. 25 – lecia 1A/12,
33-100 Tarnów

Uzasadnienie:  kosztorys ofertowy zwiera błędy

Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Poz.62 kosztorysu ofertowego niezgodna ze SST: w ofercie jest 148,91m2 winno być 117,47 m2

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

4.SAMSON
ul. Spokojna 22,
33-100 Tarnów

Uzasadnienie:

Brak w ofercie kosztorysu w zakresie: Schody wejściowe do sali tańca od strony wschodniej.

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TERMOWIT,
Krzysztof Witowski,
33-342 Barcice Dolne  176

Uzasadnienie:  kosztorys ofertowy zwiera błędy

-Schody wejściowe do Sali tańca od strony wschodniej

Poz. 21 kosztorysu ofertowego niezgodna z przedmiarem: w ofercie jest 8,75 m2. winno być 5,75 m2

- roboty instalacyjne:

Poz. 56 kosztorysu ofertowego niezgodna z przedmiarem: w ofercie jest 1 układ winno być 2 układy

-Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Kosztorys niezgodny z pkt. VIII ppkt.8a SIWZ

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

6. P.P.H.U. PORĘBSKI

Uzasadnienie:  kosztorys ofertowy zwiera błędy:

-Roboty instalacyjne :

Poz. 51 kosztorysu ofertowego niezgodna z przedmiarem: inna średnica zaworu

-Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Kosztorys niezgodny z pkt. VIII ppkt.8a SIWZ

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

7. Zakład Remontowo Budowlany
Lucyna Wygoda,
ul. Solna Góra 30/1, 32-700 Bochnia

-Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Kosztorys niezgodny z pkt. VIII ppkt.8a SIWZ

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

8.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WATEX,
ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów

-Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Kosztorys niezgodny z pkt. VIII ppkt.8a SIWZ

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

9.DROGOP – 2, Mniszów 12,
32-120 Nowe Brzesko

-Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Kosztorys niezgodny z pkt. VIII ppkt.8a SIWZ

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

10. Firma  Ogólnobudowlana BIL-BUD,
Dariusz Bilski, 33-114 Rzuchowa 74A

- Wykonawca wykluczony z postępowania

- Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Kosztorys niezgodny z pkt. VIII ppkt.8a SIWZ

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy prawo zamówień publicznych:

- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ,
- oferta złożona przez  Wykonawcę wykluczonego z postępowania

11. Spółdzielnia Rzemieślnicza  Wielobranżowa,
ul. Ujejskiego 22, 33-100 Tarnów

-Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Kosztorys niezgodny z pkt. VIII ppkt.8a SIWZ

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEGBUD,
ul. Żwirowa  16, 33-100 Tarnów

-Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Kosztorys niezgodny z pkt. VIII ppkt.8a SIWZ

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

13. Zakład Remontowo-Budpwlany Stanisłwa Nowak,
oś. Westerplatte 4/29, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

-Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Kosztorys niezgodny z pkt. VIII ppkt.8a SIWZ

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

14. Zakład Ogólno-Budowlany,
Jan Waz, Koniuszowa 136, 33-326 Mogilno.

-Roboty termomodernizacyjne, wymiana okien:

Kosztorys niezgodny z pkt. VIII ppkt.8a SIWZ

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

III. Dokonano wyboru oferty:

Firma Remontowo – Wykończeniowa  EL-BUD
Leszek Wójcik
32-825 Borzęcin 118

Cena podana w ofercie – 545.318,62 zł.

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 16.03.2006, w tej sprawie proszę skontaktować się  z P. Teresą Sznajder.

Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie zgłosi się do podpisania umowy   Zamawiający potraktuje  takie zachowanie  jako  uchylanie się od zawarcia umowy.  

Od czynności  Zamawiającego przysługują Wykonawcom  środki ochrony prawnej przewidzianych w dziale VI  ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

6 marca 2007r. UG Szczurowa