2006-12-13
Zamówienia publiczne / Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

INFORMACJA

dot: postępowania przetargowego pn.
Zakup i montaż urządzeń
do monitoringu  centrum Szczurowej

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje,
iż w dniu 13.12.2006r.
została podpisana umowana zadanie z Wykonawcą:

FHUP SYSTEM SERWIS
uL. Stolarska 22
33-300 Nowy Sącz

Wartość zamówienia  38.133,92 zł

13 grudnia 2006r. UG Szczurowa