2003-07-01
Zamówienia publiczne / WYKONANIE WYMIANY PARKIETU – SALA GIMNASTYCZNA
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZUROWEJ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZYKONANIE WYMIANY PARKIETU – SALA GIMNASTYCZNA _x000D_ _x000D_ I. TERMIN REALIZACJI DO DNIA 29.08.2003_x000D_ _x000D_ II. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA - zgodnie z tabelą elementów ( przedmiar robót w załączeniu)_x000D_ _x000D_ III. POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW PREFERENCJI KRAJOWYCH._x000D_ _x000D_ IV.INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO._x000D_ _x000D_ V.OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKÓW Z OFERENTAMI JEST P. ALINA OLEKSY TEL. 671 46 22 W GODZINACH URZĘDOWANIA._x000D_ _x000D_ VI.OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE DO DNIA 2003-07-21 DO GODZ.9.00_x000D_ _x000D_ VII OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W DNIU 2003-07-21 GODZ.9.15_x000D_ _x000D_ VIII. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO_x000D_ _x000D_ iX. KRYTERIA OCENY WYBORU OFERTY: CENA 100 %_x000D_