Maluchy na start

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn. „Maluchy na start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szczurowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie gminy Szczurowa.

Przewidywane działania w projekcie to:

  1. prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku starej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Małych;
  2. zakup pełnego wyposażenia do przedszkola;
  3. realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, tj. rytmikę, zajęcia teatralne;
  4. realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych;
  5. kształcenie kadr wychowania przedszkolnego.

Koszt całkowity projektu wynosi 749 555,75 zł. Dotacja, która pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wynosi 637 038,55 zł. Pozostała część, tj. 112 517,20 zł pokryta zostanie ze środków budżetu gminy Szczurowa.

Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Planowany termin realizacji: 01.04.2020 - 31.08.2022.