Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej poprzez zakup wyposażenia kuchennego do Domów Ludowych na terenie gminy Szczurowa

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn.”Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej poprzez zakup wyposażenia kuchennego do Domów Ludowych na terenie gminy Szczurowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem operacji w ramach PROW 2014- 2020 jest wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 
Zakres inwestycji obejmuje:
zakup urządzeń kuchennych dla ośrodków, które prowadzą działalność społeczno- kulturową w miejscowościach Strzelce Wielkie, Zaborów, Kwików, Wrzępia, Szczurowa, Rudy-Rysie oraz Niedzieliska. W ramach realizacji projektu zakupione zostaną następujące urządzenia: grille gazowe, grill węglowy, grille rolkowe do hot-dogów, roboty kuchenne, lodówki, ekspresy ciśnieniowe do kawy, kuchenki mikrofalowe, warniki do napojów, piekarniki elektryczne, krajalnica elektryczna, frytkownica elektryczna, podgrzewacz do potraw, pojemniki termoizolacyjne. 
 
Koszt całkowity projektu wynosi 69 828,36 zł. Dotacja, która pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 43 991,00 zł. Pozostała część, tj. 25 836,49 zł będzie pochodzić z budżetu Gminy Szczurowa.
 
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: maj 2019 r.