Budowa altany wolnostojącej z miejscem na ognisko w Strzelcach Małych

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn.: „Budowa altany wolnostojącej z miejscem na ognisko w Strzelcach Małych” współfinansowanego ze środków EFRROW.

Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
 
Celem realizacji zadania jest aktywizacja lokalnej społeczności poprzez budowę infrastruktury turystycznej służącej rozwojowi aktywności turystycznej, rekreacyjnej, rozszerzaniu i uatrakcyjnianiu oferty spędzania wolnego czasu jako przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącej altany z obiektami małej architektury, tj. tablica z regulaminem, miejsce na ognisko z siedziskami i grillem.
 
Altana posadowiona jest bezpośrednio na stropach fundamentowych z betonu i stali. Obciążenia z dachu na stopy przenoszą słupy drewniane zamocowane w stopach za pomocą stalowych podstaw połączonych ze sobą śrubami. Na ryglach opiera się dach czterospadowy krokwiowo jętkowy o kącie nachylenia 35 stopni. Na krokwiach wykonano pełne deskowanie, deski przymocowano za pomocą kontra łat i łat. Do deski czołowej zamontowano rynny. Wykonana została kolorowa nawierzchnia z kostki brukowej pod altaną i miejscem na grilla ogniskowego. Zakupiono i zamontowano 4 stoły i 8 ławek z oparciem oraz tablicę  z regulaminem i grilla ogniskowego ze stali nierdzewnej.
 
Koszt całkowity projektu wynosi 65 920,71 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 60 000,00 zł. Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi 38 178,00 zł. Pozostała część tj. 27 742,71 zł została sfinansowania ze środków własnych Gminy Szczurowa. 
 
Realizacja projektu została zakończona w sierpniu 2018 r.