kompetencje przyszłości / Dokumenty projektowe

Dokumenty projektowe:

  • Plakat projektu
  • Uchwała Nr XXV/191/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 10 maja 2017 oku w sprawie przystąpienia Gminy Szczurowa - do realizacji projektu "Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa" relizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.