projekt - szkoły / informacje o projekcie / Kompetencje przyszłości

Gmina Szczurowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych  uczniów szkół Gminy Szczurowa poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych szkół i sprzęt TIK oraz wzrost kompetencji nauczycieli szkół w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 801 279,97 zł