Orkiestra Szczurowa działająca przy Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej


Orkiestra ze Szczurowej podczas koncertu z okazji 80-lecia istnienia: Władysałw Chłopecki, Zygmunt Kosła, Marek Czarnik, Mariusz Mizera, Katarzyna Kowaluk, Piotr Majcher, Alina Chabura, Adam Fudalej, Monika Czesak, Andrzej Marzec, Bartłomiej Juszczyk, Robert Nicpoń, Michał Zając, Tomasz Nawrot, Michał Domagała, Marek Sternowski, Józef Prus, Henryk Giemza, Paweł Mika, Łukasz Woźniczka.

 

Pierwsze wzmianki o Orkiestrze Dętej w Szczurowe sięgają roku 1918, co potwierdzają żyjący jeszcze najstarsi muzycy. Jednak faktyczną działalność zespół rozpoczął w 1926 roku. Naukę nut w stare części dworu prowadził pan Ptasznik, emerytowany wojskowy kapelmistrz z Koszyc. Po nim orkiestrę prowadził Stanisław Kuryło z Wągrody.

W 1932 roku do parafii w Szczurowej przybył ks. Ludwik Witkiewicz, były kapelmistrz woskowy. Ze względu na fakt, że miał własne instrumenty muzyczne, zaczął werbować członków do nowo utworzonego zespołu. Został on opiekunem duchownym i nauczycielem w nowo powstałej orkiestrze parafialnej. W tym samym czasie orkiestrą dętą działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej opiekował się kapelmistrz Stefan Pieprznik, brat ks. Pieprznika z Brzezinek. Oba zespoły działały do wybuchu II wojny św., a orkiestra ks. Witkiewicza żegnała chłopów idących na front. W latach 1939-45 została przerwana całkowicie działalność obu orkiestr. Część instrumentów zabezpieczono i ukryto u ks. Witkiewicza oraz w domach muzyków.

W 1945 roku instrumenty skompletowano oraz przeprowadzono ich naprawę. Orkiestry zostały reaktywowane i połączone w jedną - działającą przy Ochotnicze Straży Pożarnej. Ks. Ludwik Witkiewicz sprzedał instrumenty sołtysowi z przeznaczeniem na nowo powstały zespół. Pierwszym powojennym kapelmistrzem był pan Krawczyk z Okocimia, jednak ks. Witkiewicz nadal wspierał i opiekował się orkiestrą. Do najważniejszych udokumentowanych występów należy zaliczyć udział w pogrzebie Wincentego Witosa 6 listopada 1945 roku w Wierzchosławicach, a także na pogrzebie byłe właścicielki dworu Alojzej Kępińskiej w 1959 roku.

Zespół uświetniał swoimi występami uroczystości kościelne, a w 1960 roku, kiedy wybudowano Dom Kultury w Szczurowej, ówczesny Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej Stanisław Sulma przekazał klucze do budynku kierownikowi Władysławowi Chłopeckiemu, który zaczął prowadzić chór i orkiestrę. W nowej siedzibie muzycy rozpoczęli próby na dużej sali kinowej. Nie była to praca łatwa. Ci, których udało się czegoś nauczyć odchodzili do wojska, bądź rozpoczynali pracę zawodową. Na ich miejsce przybywali nowi chętni, których trzeba było uczyć wszystkiego od nowa.

W styczniu 1960 roku orkiestra wykonała publicznie "Marsz partyzanta" w sali kinowej. W tym czasie w orkiestrze grali: Stanisław Woźniczka, Józef Nowak, Józef Giemza, Józef Śnieg, Jan Golik, Stanisław Majcher, Marian Hanek, Józef Mika, Władysław Kozioł, Antoni Mucek, Stanisław Dziąćko, Paweł Juszczyk, Józef Juszczyk, Henryk Woźniczka, Józef Gofron, Jan Mika, Stanisław Sroka, Józef Prus i Jan Giemza. Umiejętnie prowadzona przez kapelmistrza Władysława Chłopeckiego orkiestra odgrywała duż rolę nie tylko w działalności straży, ale także w życiu gminy. Występowała na imprezach w gminie Szczurowa, ale także w Borzęcinie, Radłowie, Żabnie i Dąbrowie Tarnowskiej. W 1964 roku zespół uświetnił ważne dla Szczurowe wydarzenie - otwarcie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Muzycy grali także na uroczystościach towarzyszących otwieraniu szkół "1000-latek", jubileuszach strażackich, uroczystościach na cmentarzu polowym w Radłowie, w rocznicę walk w obronie szkoły i przejścia na Dunajcu.

W związku z długoletnim, intensywnym używaniem instrumentów, zostały one mocno wyeksploatowane. Dzięki operatywności Władysława Chłopeckiego część instrumentów została pozyskana z Zakliczyna. Jednak wymagały one remontu. Pieniądze na ten cel zorganizował Stanisław Wądołowski - sołtys wsi Szczurowa, który po wyjeździe w 1977 roku do Stanów Zjednoczonych prosił o pomoc Polonię Amerykańską. Po zorganizowaniu kilku pikników i zabaw, Rodacy zza oceanu przekazali znaczną kwotę. W 1986 roku sprzęt muzyczny został zakupiony i wyremontowany, co pozwoliło znowu prężnie działać orkiestrze.

Rok później dzięki wysiłkowi społeczności Szczurowe i wydatnej pomocy gminy, powstał okazały budynek remizy strażackiej, w którym od lipca 1987 roku odbywały się próby orkiestry i trwają do dziś. W ostatnich kilkunastu latach duże wsparcie orkiestra otrzymała od Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu, które zatrudnia instruktorów oraz pokrywa główne koszty utrzymania zespołu.

21 października 2006 roku zespół obchodził uroczyście 80-lecie swojej działalności. Koncert spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem licznej widowni. 29 stycznia 2007 roku orkiestra została wyróżniona honorową tarnowską nagrodą "Uskrzydlony" w kategorii kultura za "indywidualny wkład w dzieło rozwoju regionu za rok 2006". Na okolicznościowym dyplomie można przeczytać słowa C.K. Norwida:
"Bo piękno na to jest, by zachwycało
do pracy - praca, by się zmartwychwstało".

Muzycy o najdłuższym stażu w historii zespołu: Stanisław Woźniczka, Stanisław Gibuła, Stanisław Sroka, Józef Śnieg, Henryk Nicpoń, Władysław Wojnicki, Franciszek Caban (z Górki), Edward Kuryło, Stanisław Majcher (z Jadownik Mokrych), Stanisław Dziąćko, Antoni Mucek, Andrzej Dzień.