OSP Wola Przemykowska - Zamłynie

Rok powstania:1905
Liczba członków: 23
Wola Przemykowska 43a, tel. (14) 671 53 90

 

Zarząd OSP Wola Przemykowska-Zamłynie:

 • Eryk Dobosz - Prezes
 • Andrzej Krzeczkowski - Naczelnik
 • Łukasz Śliwiński – Zastępca naczelnika
 • Natalia Śliwińska – Sekretarz
 • Józef Janeczek – Skarbnik, Gospodarz
Komisja Rewizyjna:
 • Władysław Toboła - Przewodniczący
 • Józef Mężczyzna - Członek
 • Franciszek Bajor - Członek
Delegaci na Zjazd Gminny:
 • Józef Małocha
 • Władysław Toboła
Przedstawiciel do Zarządu Gminnego:
 • Józef Małocha
 
W pierwszym rzędzie klęczą od lewej: Michał Kałuża, Jan Gajos, Bogusław Czarny, Władysław Tobola, Andrzej Bieniek, Karol Kurtyka; Stoją: Kazimierz Mężczyzna, Stanisław Górak, Józef Małocha (ojciec), Józef Małocha (syn), Stanisław Gwóźdź, Grzegorz Kaczmarczyk, Piotr Zagrodnik, Stani­sław Miecznikowski, Józef Janeczek. 

Historia straży
Jednostka w Woli Przemykowskiej-Zamłyniu powstała w 1905 roku. Pierw­szym komendantem został Józef Małocha - dziadek obecnego prezesa OSP. Po dwóch latach działalności, senior rodu Małochów został prezesem, a ko­mendantem wybrano Franciszka Dymona.

Druhowie z poświęceniem nieśli pomoc mieszkańcom, aż do czasu II woj­ny światowej, podczas której działali w bardzo ograniczonym stopniu. Jed­nak zaraz po zakończeniu działań wojennych strażacy ochoczo wzięli się do reaktywowania struktur OSP. Komendantem został wówczas wybrany Józef Polak. W 1946 roku strażacy z własnych środków zakupili pierwszą moto­pompę, a rok później szczycili się już własnym sztandarem ufundowanym przez mieszkańców wsi.

W 1965 roku rozpoczęto budowę remizy, przekazanej do użytku w 1968 roku. W 1972 roku, strażacy z Zamłynia z własnych środków zakupili sa­mochód Lublin 51. W 1987 roku zastąpił go Star 20, a w 1996 roku Star 25. Na wiosnę 2005 roku doszło do kolejnej zmiany pojazdu na Żuka, który był wcześniej na wyposażeniu sąsiedniej jednostki OSP w Woli Przemykowskiej- Natkowie. Ochotnicy dysponują też motopompą.
 
Samochody - jak mówią strażacy - były bardzo przydatne, szczególnie w akcjach przeciwpowodziowych, których ze względu na bliskość dwóch rzek Uszwicy i Wisły, w historii jednostki było bardzo wiele. Te największe miały miejsce w 1960, 1980, 1997 i 2001 roku.

W 1979 roku komendantem został Marian Chyłka, a prezesem Stanisław Pawlik. Za ich kadencji rozpoczęto pierwszy remont i modernizację straża­ckiej remizy. W 1986 roku funkcję komendanta powierzono Janowi Gajo­sowi, a prezesurę objął Józef Małocha. W 1990 roku remiza przeszła kolej­ny niezbędny remont. W 1997 roku został ufundowany i poświęcony nowy sztandar dla jednostki z Zamłynia.

W 2000 roku na stanowisku naczelnika OSP w Woli Przemykowskiej-Zamłyniu nastąpiła kolejna zmiana, w wyniku której stanowisko to piastuje do dziś Stanisław Gwóźdź. W 2004 roku rozpoczęto kolejny gruntowny remont Domu Strażaka, który zostanie przeprowadzony w kilku etapach. Wymieniono już m.in. okna, drzwi, wykonano dokumentację budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. W dalszej kolejności zostanie zmienione pokrycie dachu, rozbu­dowana będzie kuchnia i sala ze sceną, a obiekt zyska nową elewację.

Oprócz typowej działalności ratowniczo-gaśniczej (gaszenie lokalnych po­żarów, akcje powodziowe) strażacy z Zamłynia biorą udział w uroczystoś­ciach, zarówno tych kościelnych, jak i państwowych. Nie zrażeni brakiem wielkich sukcesów druhowie z zapałem startują w zawodach sportowo-pożarniczych. Jak na razie największym osiągnięciem było zajęcie l miejsca na zawodach rozgrywanych w Brzesku w 1973 roku.

Podczas dużych opadów strażacy stale dozorują przeciek w wale, pozosta­ły po starym młynie nad rzeką Uszwicą. Tam bowiem najczęściej dochodzi do lokalnych podtopień. Przy Domu Strażaka w Zamłyniu działa również kilkunastoosobowa dziewczęca sekcja artystyczna, która okolicznościowymi apelami lub przedstawieniami uświetnia kościelne i państwowe święta.

Jednostkę w Woli Przemykowskiej-Zamłyniu tworzą: Józef Małocha (pre­zes, wnuk pierwszego komendanta), Józef Małocha (syn obecnego prezesa), Władysław Tobola, Stanisław Górak, Sławomir Toboła, Andrzej Kaczmarczyk, Grzegorz Kaczmarczyk, Stanisław Gwóźdź, Jacek Gawor, Piotr Zagrodnik, Bogusław Czarny, Stanisław Mieczykowski, Janusz Polak, Jarosław Polak, Jan Gajos, Andrzej Bieniek, Michał Kałuża, Karol Kurtyka, Franciszek Bajor, Jó­zef Janeczek, Kazimierz Mężczyzna, Józef Mężczyzna, Kamil Kurtyka.

Do najbardziej zasłużonych druhów zaliczyć należy: Mariana Chyłkę, Stani­sława Pawlika, Józefa Dulębę. Na Wieczną Służbę odeszli: Władysław Gajos, Władysław Małocha, Stani­sław Drabant, Stanisław Rubacha, Tadeusz Woźniczka, Mieczysław Woźniczka, Wojciech Janeczek, Józef Sumara, Józef Małocha (pierwszy komendant), Tadeusz Gajos, Franciszek Rubacha, Józef Polak, Stanisław Kubas, Walenty Kochanek, Franciszek Dymon, Franciszek Łucarz, Władysław Dobosz.